Arbetsbelysning med led teknik allt vanligare inom flygvapnet

När det gäller flyg så är det idag vanligt förekommande att man använder belysning som använder den senaste led tekniken. Led arbetsbelysning används framförallt på tunga fordon som entreprenadsmaskiner, lastbilar och bussar men vad många inte vet är att arbetsljusen också används på flygen. Det finns ett stort utbud av arbetsbelysning av olika kvalitetsnivåer. På toppen befinner sig premium märken som normalt sätt levereras med en garanti som sträcker på 5 år eller mer. Bland dessa varumärken så är det troligtvis amerikanska tillverkaren Vision X som sticker ut mest och därmed också befinner sig högst upp i näringskedjan. Det som skiljer Vision X mot andra resterande produkter är i simpla ordalag, kvalitén. Vision X används inom flygvapnet då amporna är anpassade för de mest extrema arbetsmiljöerna i vår värld både vad gäller temperatur, vibrationer och farliga kemikalier.

Vision X för yrkesproffsen med extrema arbetsförhållanden

För yrkesproffs så är det viktigt att kvalitén alltid prioriteras. Både inom flyg och andra branscher så kan en trasig lampa resultera i en kostsam historia. Det är helt enkelt inte värt att spara ett par kronor då en trasig lampa kan kosta ett företag miljoner i förlorade intäkter. Därför är valet lätt bland större företag, Vision X är helt enkelt värd sin investering flera gånger om även om det inte alltid kan uppfattas så av privatkunder. Att satsa på Vision X är att satsa på kvalitet för att förebygga att problematiska situationer uppstår. Kvalitet är aldrig billigt, men att inte satsa på kvalitativa lampor kan bli betydligt mer kostsamt, speciellt för större företag som är i behov av arbetsbelysning som håller måttet.

28 Sep 2016