Drönare allt mer populärt

I takt med att det blir alltmer populärt med drönare, har den svenska regeringen tvingats ta ställning för vad som ska vara tillåtet att göra med drönare och med kameraövervakning. Hur passar det ihop med den personliga integriteten? Vad får man filma? Hur nära andras trädgårdar och hus får man komma med en drönare, försedd med kamera? Nu ska regeringen ta fram ett lagförslag som ska tillåta drönare men samtidig värna den personliga integriteten.

Finns lag som måste tas hänsyn till

Det finns vissa lagar som man måste ta hänsyn till, som vad som gäller i EU, till exempel. Samtidigt ska inte det som är bra med drönare - och på vilket sätt drönarna kommer till hjälp - hindras av lagen. I sökandet efter försvunna personer, har organisationen Missing people fått använda drönare efter försvunna. Idag har de cirka 20 drönare med kamera som får användas i Sverige, dygnet runt och tills vidare, rapporterar Sveriges television.

Inte bara Missing people

Det är ju inte bara Missing people som har använt drönare och tagit foton, även stora företag som till exempel Google och Apple har använt sig av drönare för att kunna konkurrera med Google med sina kartor så att vi ska kunna hitta. Och jag tror att detta bara är början på resan med drönare i Sverige. Stay tuned! Vi kommer att fortsätta följa denna intressanta historia!

13 Dec 2019