Rädda liv

På flygdagar och andra ställen kan det hända att det inträffar ibland nödsituationer, det kan vara så att någon mår dåligt och behöver HLR. Då är det bra att kunna detta så det går att hjälpa till. Det är många idag som inte kan vare sig HLR eller första hjälpen. Om även du har låga kunskaper eller inga alls, gå ut på Hjärtgruppen.se och boka in dig på en av deras kurser. Med dessa kunskaper kan du rädda liv!

Lär dig första hjälpen

Genom att gå en första hjälpen kurs så kommer du att kunna assistera eller vara den som styr upp det hela om det skulle ske en olycka. Du kommer att lära dig förkortningen LABC. Det innebär lägeskontroll, andning, blödning och chock Du får lära dig kontrollera andningen samt hur du skapar öppna luftvägar och åtgärda luftstopp. Du får på en första hjälpen kurs lära dig hur man stoppar blödningar och man ska gå tillväga för att åtgärda en chock. Andra saker som du kommer att få lära dig är hur man går tillväga när man är först ut på en olycksplats samt hur man bäst använder en förbandsutrustning.

Kurser som är till för alla, både privatpersoner och företagare

Första hjälpen kurs och hlr utbildning hittar du och kan gå hos Hjärtgruppen och dessa är till för både privatpersoner och yrkesgrupper. Det finns idag flera olika typer av HLR som är inriktat för olika typer av grupper, både för yrkesverksamma och för andra. Gå gärna en första hjälpen kurs och en hlr utbildning och uppdatera sedan dina kunskaper lite då och då.

18 Feb 2016