Var rädd om livet, du har bara ett enda

Idag är det 10 000 personer som drabbas av plötsligt hjärtstopp och som inte har turen att befinna sig på ett sjukhus. För att motverka ett hjärtstopp, är en hjärtstartare nästan en nödvändighet. Idag finns det inte så många utplacerade, vilket gör att av alla dem som drabbas, så är det bara 500 personer som räddas! Om fler skulle investera i hjärtstartare, från exempelvis Hearty.se och placera dem på lämpliga ställen, så skulle man kunna öka denna siffra till minst 5000! Du som privatperson och du som företagare, ni kan alla köpa en hjärtstartare från Hearty.se!

Köp hjärtstartare

Fler personer borde investera i en hjärtstartare och tillbehör till den. Det skulle kunna göra att fler liv räddas. Hearty.se erbjuder:

  • Hjärtstartare
  • Batterier
  • Elektroder
  • Skyltar
  • Produkter för att träna

I USA så finns det nationella lagar om att hjärtstartare ska finnas på alla kommunala platser, samt att de ska finnas att tillgå i federala byggnader. Vi i Sverige har inte kommit så långt. Det finns hjärtstartare utplacerade lite varstans, du kanske har sett dem? Dock är de inte lika vanliga som exempelvis brandsläckare, vilket de borde vara! Dock är det även så att allt fler måste våga använda dem, för i nuläget är det nog många som inte vet hur man gör eller vågar göra det. Så fram för fler hjärtstartare och utbildningar i hur man ska använda dem! Det kan göra att fler liv kan räddas på enkelt sätt.

6 Jun 2015